Źródło opisu
IBUK Libra
(2)
Katalog księgozbioru
(2)
Forma i typ
E-booki
(2)
Książki
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(2)
Placówka
Czytelnia ogólna
(2)
Autor
Białek Jacek
(1)
Czarny Elżbieta (ekonomia)
(1)
Czerwińska Teresa (ekonomia)
(1)
Garbicz Marek
(1)
Gasz Małgorzata
(1)
Kozioł Waldemar
(1)
Kubielas Stanisław
(1)
Kwiatkowski Eugeniusz (1947- )
(1)
Nowak Alojzy Zbigniew
(1)
Oleksiuk Adam
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Szarzec Katarzyna
(1)
Woźniak Michał Gabriel (1949- )
(1)
Węgrzyn Grażyna
(1)
Zalega Tomasz
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Żyżyński Jerzy
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(1)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(1)
Temat
HANDEL ZAGRANICZNY
(1)
INFLACJA
(1)
KONSUMPCJA
(1)
KURS WALUTOWY
(1)
MAKROEKONOMIA
(1)
Makroekonomia
(1)
POLITYKA FISKALNA
(1)
Pieniądz
(1)
WZROST GOSPODARCZY
(1)
Gatunek
Materiały pomocnicze
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia ogólna
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. V A 29 Czyt. (1 egz.)
E-book
W koszyku
Książka Ekonomia została wydana w serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorami artykułów w niej zawartych są pracownicy najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Podjęta w opracowaniu tematyka wpisuje się w szeroki wachlarz zjawisk ekonomicznych obserwowanych w skali makroekonomicznej. Autorzy prezentują wyniki swoich badań w zakresie zmian obserwowanych na rynku pracy oraz problemów w dziedzinie demografii. W publikacji podjęto także problematykę innowacyjności oraz kapitału ludzkiego, które w znacznym stopniu determinują pozycję konkurencyjną danej gospodarki. Istotną część opracowania stanowią artykuły, w których analizie poddano zagadnienie wzrostu gospodarczego. Adresatami niniejszej książki są przedstawiciele środowisk naukowych, studenci wyższych uczelni na wszystkich poziomach kształcenia oraz osoby, dla których interesujące jest wyjaśnianie istoty i charakteru zjawisk ekonomicznych, w tym praktycy. Poszczególne fragmenty książki były recenzowane przez grono profesorów uniwersyteckich, którym chciałbym złożyć serdeczne podziękowania za wnikliwe i rzetelne recenzje. Podziękowania za włożony trud w powstanie tej publikacji składam także pracownikom Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz pracownikom Wydawnictwa. Pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że książka, którą oddajemy w Państwa ręce, stanowić będzie inspirację do dalszych badań naukowych, co przyczyni się do powstania równie interesujących opracowań w przyszłości. Jerzy Sokołowski
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu elektronicznego, poza siecią Uczelni, wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do Wypożyczalni.
E-book
W koszyku
Forma i typ
Niniejszy numer czasopisma „Ekonomia” zawiera artykuły przygotowane przez uczestników konferencji pn. „Ekonomia instytucjonalna wobec nowych zjawisk gospodarczych”, poświęcone zagadnieniom ekonomicznym wyjaśnianym za pomocą badań nad instytucjami. Instytucje, rozumiane jako normy prawne i normy społeczne oraz mechanizmy ich egzekwowania, są przedmiotem większości artykułów, które mają formę rozważań teoretycznych bądź prezentacji wyników badań empirycznych. Część opracowań zawartych w tym zeszycie tworzą także publikacje, których autorzy podjęli dyskusję dotyczącą metody badawczej ekonomii. Krytyka ekonomii, jej ograniczonych zdolności do wyjaśniania wyborów dokonywanych przez osoby gospodarujące oraz formułowania predykcji odnośnie do przebiegu zjawisk makro-ekonomicznych nasiliła się w ostatnich latach pod wpływem badań psychologii ekonomicznej oraz w związku z ostatnim kryzysem finansowym. Zagadnienia metodo-logiczne mają znaczenie fundamentalne dla ekonomii jako nauki, z tego powodu artykuły poświęcone tym problemom otwierają niniejszy zeszyt.
Ta pozycja jest dostępna przez Internet. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Całodobowy dostęp do pełnego tekstu elektronicznego, poza siecią Uczelni, wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do Wypożyczalni.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej